Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag en staat deze hier niet onder beschreven? Neemt u dan contact met ons op!

Indien u akkoord gaat met onze offerte, dan mag u uw notariskeuze doorgeven aan uw makelaar en/of tussenpersoon. De makelaar zorgt er dan voor dat de koopovereenkomst naar ons kantoor wordt opgestuurd, zodat wij het dossier kunnen aanmaken. De tussenpersoon zorgt ervoor dat de notariskeuze aan uw bank wordt doorgegeven, zodat uw bank de hypotheekstukken naar ons kantoor kan opsturen na finaal akkoord.

De eigenarenlasten worden verrekend tussen de verkoper en de koper. Dit is in ieder geval de OZB (onroerende zaakbelasting) en een gedeelte van de waterschapslasten. Het rioolrecht verschilt per gemeente, in de ene gemeente is het rioolrecht een gebruikerslast en de andere gemeente een eigenarenlast.

De concept-akte(n) en de nota van afrekening zal uiterlijk één week vóór de passeerdatum naar u verzonden worden.

De notaris mag het geld pas uitbetalen als deze heeft voldaan aan zijn plicht om aan de koper eigendom te leveren of aan de hypotheekgever een hypotheekrecht te verstrekken die niet is bezwaard met hypotheken en beslagen. Dit laatste blijkt pas als de akte bij het Kadaster is ingeschreven. Om die reden kan de notaris de koopsom/ hypotheekgelden niet onmiddellijk na het ondertekenen van de akte van levering/ hypotheek uitbetalen, maar zal hij eerst op de dag van inschrijving van de akte op het Kadaster nog eens onderzoek      moeten doen of er niet, bijvoorbeeld vlak voor het passeren, op de onroerende zaak beslag door een schuldeiser is gelegd. Daarom kan de notaris de gelden pas twee werkdagen ná passeren overmaken.

De aflosnota is bij de bank opgevraagd per de datum van passeren. Zoals hierboven omschreven onder 'Wanneer ontvang ik mijn gelden (bijvoorbeeld verkoopopbrengst)?' mogen wij twee werkdagen na passeren de (hypotheek)aflossing aan de bank uitbetalen in verband met de wettelijke na-recherches bij het Kadaster. Zodoende dat er dagrente(n) worden bijgeteld bij de hypotheekschuld tot en met 2 werkdagen na de passeerdatum.

Ja, dat kan. Neemt u dan telefonisch contact met ons kantoor op om aan te geven welke stukken u precies wenst te ontvangen. Echter zijn hier wel kosten aan verbonden. Deze stukken dient u persoonlijk op te halen bij ons op kantoor met uw geldig legitimatiebewijs.

Nee, wij zijn niet geopend op koopavonden en/ of zaterdagen. Wij zijn geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, waarbij de eerste afspraak om 09.00 uur ingepland kan worden en de laatste afspraak om 16.00 uur.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden in het Nederlands.

Click here for the General Conditions in English.

De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.
U kunt hier exact lezen waar wij als notaris ons verplicht aan moeten houden.

Contact us