Over Pieter de Boer

Pieter de Boer studeerde notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij begin 1995 afstudeerde. Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest als kandidaat-notaris bij verschillende kantoren, startte hij in 2003 zijn eigen kantoor in Hoofddorp. Op dat moment werd hij beëdigd als een van de jongste notarissen van Nederland.

Pieter verstaat het notariële vak in de breedste zin van het woord èn meer. Regelmatig vinden particulieren en bedrijven  hun weg naar zijn kantoor voor wat lijkt op onoplosbare problematiek. Met zijn brede kennis van het notariële recht vindt hij vrijwel altijd een oplossing voor lastige kwesties. Vastgelopen onderhandelingen trekt hij weer vlot omdat hij naar het probleem kijkt vanuit soms onverwachte invalshoek en komt met originele en verrassende oplossingen.

Akte en advies moeten houden in zwaar weer.

Door een toenemende behoefte aan internationale legal assistance in de pre-processuele fase (voor de gang naar de Rechtbank) heeft Pieter zich bekwaamd in het voeren van Harvard onderhandelingen. Pieter is welbespraakt, spreekt vloeiend Duits en Engels en treedt regelmatig op als partij-notaris in vastgelopen (internationale) onderhandelingszaken, op het gebied van onroerend goed, corporate law en vraagstukken van internationale (food) logistiek.

Pieter adviseert ook in op maat gemaakte flexibele ondernemerstestamenten voor zowel de startende als de ervaren ondernemer. Ook biedt hij waterdichte echtscheidingstestamenten aan.

Meer dan eens ziet Pieter een discrepantie tussen het testament van de overledene en de uiteindelijke akte van verdeling. Hij geeft graag een second opinion op zaken waar u op dat gebied al jaren twijfels over had. Blijken die twijfels terecht, krijgt u een gedegen advies mee om wel de juiste akte ondertekend te krijgen.

Pieter vindt maatschappelijke betrokkenheid zeer belangrijk. Lokaal steunt hij vele projecten en goede doelen.  Zo is Pieter partner van de Stichting Ziekte van Pompe, steunt hij jaarlijks het Concours Hippique en ook de inloophuizen Adamas (Nieuw-Vennep) en Esperanza (Badhoevedorp) hebben zijn aandacht.  Sporttalenten uit de regio draagt hij een warm hart toe door TopsUPport te ondersteunen.

Bij gelegenheid spreekt hij politici in Den Haag aan op praktisch niet-uitvoerbare wet- en regelgeving. Op die manier wil hij sparringpartner zijn voor Den Haag, maar ook voor u.

Contact us