Afwikkeling nalatenschap

Geen eenvoudige klus... Als er iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden kan de, soms omvangrijke, nalatenschap bestaan uit diverse bezittingen en schulden. Die dienen verdeeld te worden over de erfgenamen. Vaak geen eenvoudige klus.

Heeft de overledene bijvoorbeeld een testament? En zo niet, wie zijn de erfgenamen? Als is vastgesteld wie de erfgenamen zijn, dan rijst de vraag wie nu recht heeft op wat. En wat te doen als alle erfgenamen graag dat ene antieke zakhorloge of die waardevolle verzameling willen hebben?

Afwikkelen van een nalatenschap kent vele regels en uitzonderingen. Laat ons u helpen!

Wij helpen u graag om dit complexe en vaak emotionele gebeuren uit handen te nemen. In sommige gevallen bent u verplicht een notaris in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer één van de erfgenamen minderjarig is, of wanneer een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft. (de erfgenaam staat onder curatele of is onder bewind gesteld). Dit geldt ook wanneer er een registergoed zoals een eigen woning bij betrokken is.


U ziet dat het afwikkelen van een nalatenschap vele regels en uitzonderingen kent. Laat ons u helpen!

Vraag direct een offerte aan voor Familierecht - advies

Offerte aanvragen

Contact us