Tarieven

Voorwaarden offerte/bijkomende werkzaamheden

Omschrijving Tarief
Advies op maat
Uurtarief notaris mr. P.B. de Boer
€ 308,55
Bijdrage kwaliteitsfonds 1 akte (bij wet verplicht per 1 augustus 2018)
.
€ 9,95
Bijdrage kwaliteitsfonds 2 akten (bij wet verplicht per 1 augustus 2018)
.
€ 19,89
Bijdrage kwaliteitsfonds 3 akten (bij wet verplicht per 1 augustus 2018)
.
€ 29,84
Honorarium akte van inbreng
Dit is de uitleg die ingevoerd kan worden
€ 579,59
Honorarium akte van levering
Honorarium akte van levering
€ 330,33
Honorarium akte van levering stukje grond/water
Honorarium akte van levering stukje grond/water
€ 695,75
Honorarium akte van verdeling
€ 677,60
Honorarium certificering van aandelen (excl. oprichting STAK)
Honorarium certificering van aandelen (inclusief honorarium akte administratievoorwaarden)
€ 1.566,95
Honorarium combinatie huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (vóór het huwelijk/ geregistreerd partnerschap) en uitgebreide testamenten
(w.o. 2-traps / vruchtgebruik / all-in / bewind)
€ 1.203,95
Honorarium combinatie huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (vóór het huwelijk/ geregistreerd partnerschap) met eenvoudige testamenten
Dit is de uitleg die ingevoerd kan worden
€ 961,95
Honorarium combinatie samenlevingscontract met twee testamenten
Dit is de uitleg die ingevoerd kan worden
€ 877,25
Honorarium herroeping testament (1)
inclusief voorbespreking m.b.t. gevolgen wettelijk versterf erfrecht voor u.
€ 381,15
Honorarium herroeping testament (2)
inclusief voorbespreking m.b.t. gevolgen wettelijk versterf erfrecht voor u.
€ 477,95
Honorarium heruitgifte opstalrecht
Honorarium heruitgifte opstalrecht
€ 756,25
Honorarium huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap)
Honorarium huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap)
€ 901,45
Honorarium huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (vóór het huwelijk/ geregistreerd partnerschap)
Honorarium huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (vóór het huwelijk/ geregistreerd partnerschap)
€ 780,45
Honorarium hypotheek
Honorarium hypotheek
€ 330,33
Honorarium inschrijven koopcontract in Kadaster
€ 181,50
Honorarium koopcontract
Honorarium koopcontract
€ 598,95
Honorarium legalisatie
Honorarium legalisatie
€ 139,15
per persoon
Honorarium levenstestament (vanaf)
Onderhandse euthanasie verklaring à € 150.00 incl. btw
€ 332,75
Honorarium levering aandelen
evt. compliance onderzoeken op uurtarief o.b.v. voorschot
€ 986,15
Honorarium notariële volmacht
Honorarium notariële volmacht
€ 344,85
Honorarium ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
Honorarium ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
€ 344,85
Honorarium oprichting B.V. (één aandeelhouder)
Dit is een vanaf prijs; exclusief eventuele compliance onderzoeken obv voorschot nota
€ 623,15
Honorarium oprichting B.V. (meerdere aandeelhouders)
Dit is een vanaf prijs; exclusief eventuele compliance onderzoeken obv voorschot nota
€ 840,95
Honorarium oprichting stichting/ vereniging/ statutenwijziging (commercieel)
Dit is een vanaf prijs; exclusief eventuele compliance onderzoeken obv voorschot nota
€ 889,35
Honorarium oprichting stichting/ vereniging/ statutenwijziging (niet commercieel)
Dit is een vanaf prijs; exclusief eventuele compliance onderzoeken obv voorschot nota
€ 865,15
Honorarium opstellen echtscheidingsconvenant
All-in tarief, inclusief ouderschapsplan en pensioenplan; exclusief alimentatie berekenen op uur basis.
€ 961,95
Honorarium opstellen geldleningsovereenkomst
geen akte / wel onderhands / inclusief termijnberekening (annuitair/linneair)
€ 756,25
Honorarium royement (i.c.m. levering/ hypotheek)
Honorarium royement (i.c.m. levering/ hypotheek)
€ 223,85
Honorarium royement (los)
Honorarium royement (los)
€ 393,25
Honorarium royement gedeeltelijk (i.c.m. levering/ hypotheek)
Honorarium royement gedeeltelijk (i.c.m. levering/ hypotheek)
€ 393,25
Honorarium samenlevingscontract
Honorarium samenlevingscontract
€ 453,75
Honorarium schenking
= honorarium 1e keer; jaarlijkse herhaling €300.00 inclusief BTW voor de akte
€ 405,35
Honorarium statutenwijziging B.V. / commerciële stichting of vereniging
Honorarium statutenwijziging B.V. / commerciële stichting of vereniging
€ 877,25
Honorarium testament (eenvoudig)
Honorarium testament eenvoudig
€ 381,15
Honorarium testament (uitgebreid)
(w.o. 2-traps / vruchtgebruik / all-in / bewind)
€ 514,25
Honorarium toestemming vragen 1e hypotheekhouder
Honorarium toestemming vragen 1e hypotheekhouder
€ 393,25
Honorarium twee gelijkluidende standaard testamenten
Honorarium twee gelijkluidende standaard testamenten
€ 550,55
Honorarium twee gelijkluidende testamenten uitgebreid
(w.o. 2-traps / vruchtgebruik / all-in / bewind)
€ 998,25
Honorarium vergeleken afschrift
Honorarium vergeleken afschrift
€ 90,75
Honorarium verklaring van erfrecht
inclusief personalia onderzoek voor 4 personen, daarboven € 45.00 per persoon extra inclusief btw)
€ 477,95
Honorarium voogdijbenoeming (1)
Honorarium voogdijbenoeming (1)
€ 252,89
Honorarium voogdijbenoeming (2)
Honorarium voogdijbenoeming (2)
€ 366,03
Hypothecaire recherches appartementsrechten
Hypothecaire recherches appartementsrechten
€ 33,28
per persoon
Identificatiekosten € 55,- per persoon
Identificatiekosten
€ 66,55
per persoon
Kadasterkosten uitmeting
Kadasterkosten uitmeting
€ 961,95
Kadastraal recht (onbelast) inschrijving splitsingsakte
Kadastraal recht (onbelast) inschrijving splitsingsakte
€ 144,50
per persoon
Kadastraal recht heruitgifte opstalrecht (belast)
Kadastraal recht heruitgifte opstalrecht (belast)
€ 59,90
Kadastraal recht hypotheek (belast)
Kadastraal recht hypotheek (belast)
€ 33,28
Kadastraal recht hypotheek (onbelast)
betreft BTW-vrije leges van het Kadaster / leges wijzigingen voorbehouden
€ 82,50
Kadastraal recht inschrijving verklaring van erfrecht (onbelast)
gratis - wordt kosteloos aangeboden door het Kadaster
€ 0,00
Kadastraal recht koopakte (onbelast)
betreft BTW-vrije leges van het Kadaster / leges wijzigingen voorbehouden
€ 63,00
Kadastraal recht levering (belast)
€ 33,28
Kadastraal recht levering (onbelast)
betreft BTW-vrije leges van het Kadaster / leges wijzigingen voorbehouden
€ 82,50
Kadastraal recht verdeling (belast)
Kadastraal recht verdeling (belast)
€ 33,28
Kadastraal recht verdeling (onbelast)
betreft BTW-vrije leges van het Kadaster / leges wijzigingen voorbehouden
€ 144,50
Kadastraal recht verificatietarief (onbelast)
betreft BTW-vrije leges van het Kadaster / leges wijzigingen voorbehouden
€ 144,50
Kadastrale recherches appartementsrechten
Kadastrale recherches appartementsrechten
€ 33,28
per persoon
Koopcontract toeslag; indien er geen makelaar betrokken is bij de verkoop en/ of één van de partijen niet de Nederlandse taal machtig is
Koopcontract toeslag; indien er geen makelaar betrokken is bij de verkoop en/of één van de partijen niet Nederlandstalig is.
€ 332,75
Kosten CLTR
Kosten CLTR
€ 7,87
per persoon
Kosten CTR
€ 6,66
per persoon
Kosten CTR (bij testament / schenking / verblijvingsbeding in samenlevingscontract per persoon)
Kosten CTR (bij testament / schenking / verblijvingsbeding per persoon)
€ 6,66
per persoon
Kosten inschrijving huwelijksgoederenregister
.betreft BTW-vrije leges van de Rechtbankr / leges wijzigingen voorbehouden
€ 194,00
Kosten raadplegen van diverse registers
Kosten raadplegen van diverse registers
€ 66,55
Kosten successieberekening
Kosten successieberekening inclusief uitleg correspondentie
€ 417,45
Kosten uittreksel Kamer van Koophandel
Kosten uittreksel Kamer van Koophandel
€ 26,62
Leges Kadaster opvragen titels
Leges Kadaster opvragen titels
€ 2,60
per persoon
Leges kosten Gemeente Arnhem
Leges kosten Gemeente Arnhem
€ 55,63
Loon wettelijke bewaring
(per akte)
€ 36,30
Onderhandse volmacht
Dit is de uitleg die ingevoerd kan worden
€ 114,95
per persoon
Opslag appartementsrecht aanschrijven VVE
Opslag appartementsrecht aanschrijven VVE
€ 114,95
Opslag erfpacht
(inclusief onderzoek erfpachtvoorwaarden en eventuele afkoop canon voorwaarden)
€ 275,28
Opvragen uittreksel KvK tbv VvE
Opvragen uittreksel KvK tbv VvE
€ 2,30
per persoon
Recherche kadaster (hypotheek)
Recherche kadaster (hypotheek)
€ 3,15
Recherche kadaster (levering)
Recherche kadaster (levering)
€ 3,15
Regeling toestemming beperkt gerechtigden (w.o. hypotheekbanken)
Regeling toestemming beperkt gerechtigden (w.o. hypotheekbanken)
€ 1.013,38
per persoon
* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht. Typfouten voorbehouden.

Contact us