Stichting

Een stichting oprichten bij notariële akte of bij testament

De stichting is een rechtspersoon, wat inhoudt dat zij volledige rechtsbevoegdheid heeft en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. Een stichting kent geen leden. De statuten van de stichting worden vastgesteld in de oprichtingsakte. Hierin komen onder andere het doel van de stichting, de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur en de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders aan de orde. Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

 

 

Vraag direct een offerte aan voor Offerte stichting oprichten

Offerte aanvragen

Contact us